SJJ Solutions ontvangt subsidie via het Kansen voor West III programma

Authors / Contributors:
SJJ Solutions

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD) is een complexe oogaandoening die de macula beschadigt, wat leidt tot verminderd zicht. Leeftijd is de belangrijkste risicofactor. Natte AMD kan worden behandeld met VEGF-remmers, dit is echter een kostbare behandeling en een belasting voor de gezondheidszorg.

Om dit probleem aan te pakken, heeft SJJ het ZR-concept ontwikkeld, een spuit/naaldcombinatie die kleine volumes medicatie met hoge nauwkeurigheid en minimale verspilling kan injecteren. Dit concept heeft echter nog ruimte voor verbetering, en SJJ wil een geheel nieuwe iteratie, ZR-concept 2.0, ontwikkelen. De drie belangrijkste aspecten waarop ze zich richten zijn: een spuit zonder siliconenolie, een spuit/naaldcombinatie voor het injecteren van nog kleinere volumes en een concept waarin medicatie wordt afgeschermd van de buitenlucht. Door deze ontwikkelingen hoopt SJJ de concurrentie voor te blijven en de zorgkosten te verlagen, terwijl ze een veilige en effectieve behandeling blijven bieden voor AMD-patiënten.

W: https://kvw3.kansenvoorwest.nl/projecten/projecten-kansen-voor-west-iii/